• شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

    1400/06/01 ساعت 12:05

    فداکاری کادر درمان در مبارزه با کرونا جان بسیاری از هموطنانمان را نجات داده است و متاسفانه در این میان پزشکان شریف بسیاری را از دست داده‌ایم که بسیار غم‌انگیز است.
    خانواده سیمرغ سپاسگزار فداکاری کادر درمان است و #روز_پزشک را به تمام پزشکان شریف تبریک می‌گوید.
    #پزشک