• آیت‌الله العظمی بیات زنجانی   ABayatzanjani@

    1400/06/01 ساعت 21:39

    این متفکر متعهد که آثار متنوع و سترگی همچون مجموعۀ الحیاة از خود بر جای گذاشته است الگویی برای اندیشه‌ورزی مستقل در کشور ما به دور از هیاهو و حواشی غیرضرور است.