• هدایت‌الله خادمی   Hedayatkhademi1@

    1400/06/01 ساعت 14:54

    چه کنند مردم #افغانستان که دولت و ارتش شان زمان حمله دشمن،بجای دفاع از جان و ناموس آنها،به دشمن میپیوندند،تازه متوجه گردند که آنها سفیران شوم دشمن در کشورشان بودند؟چه کنند مردمی که یکصد سال برای سیستم #درمانی_بهداشتی کشور هزینه کرده‌اند اما چند مسئول بهداشتی با جانشان تجارت کنند