• عطا بهرامی   ata_bahrami@

    1400/06/01 ساعت 22:04

    می‌پرسند که چرا تورم در افغانستان جنگ زده کمتر از ایران است؟
    پاسخ: چون در ایران، ساختار حکمرانی از اعتماد به پول ملی سواستفاده می‌کند.
    #تورم