• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1400/06/01 ساعت 19:04

    من فکر کنم دیگه نتونم هیچ محصولی از کاله بخرم. بعد از اینکه یکی از دوستام توی ماستش جک و جونور پیدا کرده بود تا یک مدت کاله نخریدم، هفته پیش دل به دریا زدم یک ماست سون کم‌چرب گرفتن خدا تومن، طعمش اینقدر بد بود که کاش پیرو مکتب «چیزی رو دور نریز» مادرم نبودم.