• علی اصغر سیدآبادی   aliseidabadi@

    1400/06/01 ساعت 09:59

    همه چیز مرتب بود و از دم پارکینگ راهنمایی می‌کردند. برکت و سینوفارم هم داشتند.
    اصرار کردم که دز اول آسترزنکا بزنم. راهنمایی‌ام کردند پیش خانم دکتری و او گفت فقط موارد خاص مثل داشتن پذیرش دانشگاه رو می‌زنند و سینو فارم زدم. حالا نیمه‌ی پر لیوان سینوفارم اینه که دز دوم آخر شهریوره