• هدایت‌الله خادمی   Hedayatkhademi1@

    1400/06/01 ساعت 14:18

    #روز_پزشک را به همه پزشکان و کادر درمان کشور بجز« #وزیر_بهداشت،معاونینش،مسئولین انیستیتو پاستور،رازی و دیگر مسئولینی که با خالی بندی مبنی بر ساخت سریع واکسن باعث گرفتاری برای مردم و نظام شدند»،تبریک میگویم.