• هدایت‌الله خادمی   Hedayatkhademi1@

    1400/06/01 ساعت 14:34

    مسئولین #انستیتو_پاستور و #رازی نمیخواهند جواب دهند قول آنها مبنی بر ساخت واکسن کرونا چی شد؟کسی هم نیست از آنها سؤال کند؟اگر میگویند تحریم است،مگر نمیدانستند تحریم هستیم؟مگر میخواستید وارد کنید که تحریم هستیم یا بسازید؟شما دیگه چرا چنین کردید؟شما که حداقل باید بدانید #واکسن چیست.