• دفتر هیئت دولت   cabinetofficeir@

    1400/06/01 ساعت 14:22

    دولت مصوبه مربوط به تغییر دستگاه اجرایی طرح ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر اهواز را ابلاغ کرد.