• علی اصغر سیدآبادی   aliseidabadi@

    1400/06/01 ساعت 21:50

    طب سنتی به یک نهاد تبدیل شده و مثل یک حزب فعالیت نی‌کند. از همه‌ی ابزار حزبی مثل لابی‌گری، فشار اجتماعی، نفوذ سیاسی و مذهبی استفاده می‌کند.