• علی اصغر سیدآبادی   aliseidabadi@

    1400/06/01 ساعت 21:38

    چند سال پیش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با آن سابقه‌ی درخشان گروهی نویسنده‌ی کودک و نوجوان را گرد آورده و از آن‌ها خواسته بود که با راهنمایی میدانداران طب سنتی برای ترویج طب سنتی بین بچه‌ها، کاب بنویسند. متاسفانه تعدادی هم پذیرفته بودند، اما در عمل کار پیش نرفت و متوقف شد