• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

  1400/06/01 ساعت 12:00

  بزرگترین صادرکنندگان گندم جهان در سال ۲۰۲۰

  Russia ۸٫۴
  Canada ۵٫۷
  USA ۵٫۵
  France ۴٫۱
  Australia ۳٫۱
  Ukraine ۳
  Argentina ۲٫۴
  Romania ۱٫۲۱
  Germany ۱٫۲
  Kazakhstan ۰٫۹۶
  Bulgaria ۰٫۸۵
  Hungary ۰٫۴۸
  Czech ۰٫۴۲
  Poland ۰٫۴
  Lithuania ۰٫۳۷
  ارقام به میلیارد دلار

  #Wheat