• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1400/06/01 ساعت 12:32

    این اظهار نظر زمانی منتشر گردید که اخبار حاکی از محاصره کامل پنجشیر به دست طالبان می‌باشد. ضمن اینکه شخص #امرالله_صالح بر اساس قانون اساسی #أفغانستان در غیاب غنی خود را رئیس جمهور افغانستان اعلام نموده است.