• #رضوانی_فر مدیر عامل #شستا به دلیل مخالفت با درخواست غیر قانونی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر پرداخت سود قبل از مجمع برکنار شد. تصمیمی که امروز با واکنش منفی بازار و #سهام_داران روبه رو شده. مقاومت @RezvanifarM از جنس تلاش برای اسقرار حکمرانی شرکتی بود.