• هدایت‌الله خادمی   Hedayatkhademi1@

    1400/05/31 ساعت 13:40

    خوب که،بعضی مسئولین #درمانی فقط در کار تجارت دارو بودند‌‌ و بجای از بین بردن #کرونا،باعث ادامه آن،تا داروها را بفروشند و فروخته‌اند.حالا،باید برای کرونا فکری کنند مگر هوس قمار دیگر!.خوب شد تو کار«چوب»نبودند وگرنه تا آخرین تنه،آخرین درخت را نمی‌انداختند به واکسیناسیون فکر نمیکردند