• گروه‌های فلزی و معدنی‌ها تحت تاثیر سقوط آزادی قیمت‌ها بازار جهانی داشتند روندی منفی را در بازار امروز تجربه می‌کنند.
    #بورس #سنگ_آهن