• ‌«ایجاد اشتغال»، «ارزآوری» و «بی‌اثر کردن تحریم»؛ از جمله موضوعات کلانی که باید در برنامه همه‌ی وزرا دیده شود.