• محمد شجاعیان   shojaeiam@

    1400/05/31 ساعت 14:32

    باید به غیر از اخذ مالیات از خانه‌های خالی، از این صندلی‌های خالی هم مالیات گرفت. شاید نماینده‌ها با وظایفشان بیشتر آشنا شدند!
    #مجلس