• تو آبدارخونه حسینیه دم در راهرو نشسته بودیم روضه گوش می‌کردیم، منا با شاتر شکار کرد، ولی چه روضه‌ای شد جاتون خالی همگی، دعاگو بودم.
    (اینجا داشتم به این فکر میکردم عاشورای دیگه هستم؟؟)