• وزارت دفاع   Defanews_ir@

    1400/05/31 ساعت 19:23

    امیردریادار «حبیب‌الله سیاری» معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، درپیامی به امیرسرتیپ «امیر حاتمی» وزیردفاع روز صنعت دفاعی را تبریک وگفت: صنعت دفاعی کشور به قدرت بازدارنده درتراز نظام وبه نقطه مطلوب و اثرگذار درمعادلات نظامی وسیاسی درسطح منطقه وفرامنطقه تبدیل شده است.