• حسین جعفرزاده   Jz_hossein@

    1400/05/30 ساعت 13:29

    به نظر با طرح این پرونده، دشواری تولید انبوه واکسن کرونا بهتر درک می‌شود که حتی برای اتحادیه اروپا و یا شرکتی مثل آسترازنکا با آن سرمایه در گردشش و حدود یک میلیارد دلار کمکی که دریافت کرده تهیه واکسن چقدر با مشکلات و موانع مواجه است!