• روح الله جمعه ای   roohallahj@

    1400/05/30 ساعت 22:41

    رونمایی از چهره واقعی طالبان در گفتگوی محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی #طالبان با شبکه افق؛ برگزاری همه پرسی و انتخابات یگانه راه اداره کشور نیست!!!
    #افغانستان