• حسین جعفرزاده   Jz_hossein@

    1400/05/30 ساعت 13:29

    ما اما چون بر اساس واقعیت و صداقت با مردم حرف نزده‌ایم دیگر حداقل بخشی از مردم واقعیت‌ها را نمی‌پذیرند یا تحمل نمی‌کنند.
    عدم یک سیاست صادقانه، منسجم و هماهنگ در مواجهه با افکار عمومی بسیار مخرب است. اصطلاحا هر کسی در برخورد با مردم و اطلاع دادن به مردم برای خودش توپ در می‌کند.