• وزارت دفاع   Defanews_ir@

    1400/05/30 ساعت 11:46

    پوستر | صنعت دفاعی پیشگام و پیشرو در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

    سی و یکم مرداد؛ روز صنعت دفاعی گرامی‌باد.