• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1400/05/30 ساعت 23:24

    تنها و خسته و دل‌شکسته بودم.ساندویچ سفارش دادم بعد هزار سال همبرگر بخورم، غذا با دو ساعت تاخیر رسید(با پیک بدون ماسک)، سرد و از دهن افتاده. دل‌شکسته‌تر شدم.
    شماره‌ی سفارشم هم نمی‌دم پیگیری کنید اسنپ فود، چون در سیستمون هر تاخیری معلومه و و اگر براتون مهم بود خودتون پیگیر می‌شدید.