• حسین جعفرزاده   Jz_hossein@

    1400/05/30 ساعت 22:41

    «تصورم این بود که بدترین چیز در زندگی تنهایی است. اما دریافتم که بدترین چیز در زندگی حضور در کنار کسانی است که تو را تنهاتر می‌کنند.»