• مصطفی بزرگ نسب   BozorgNasab@

    1400/05/30 ساعت 21:03

    پشت پرده عزل دقیقه نودی رضوانی فر از شستا/ آیا رئیسی سکوت می‌کند؟
    ساعاتی قبل بود که خبر عزل رضوانی فر مدیر عامل شرکت شستا که عضوی از سازمان تامین اجتماعی است، فضای رسانه‌ای را فراگرفت، این خبر به نوعی شاید شوک آور نیز به حساب می‌آید.
    yjc.news