• عزیزاله زرگران   Zargaraan@

    1400/05/30 ساعت 22:37

    در این آشفته بازار اخبار و وقایع، اگر دوست دارید بدانید وضعیت دریافت اسیدهای چرب ترانس، که شاید زیان بار‌ترین اسیدهای چرب هستند در سال‌های اخیر در ایران، با همکاری خوب صنایع روغن و سیاستگذاری‌های صحیح چه تغییری نموده است، متن زیر که در دوهفته نامه سلامت منتشر شده است، تقدیم شما