• رییسی در سخنرانی خود در #مجلس نه تنها از وزیران دولت #روحانی تشکر نکرد، بلکه در انتقاد از دولت روحانی، گره زدن اقتصاد به خواست بیگانگان را از جمله علل مشکلات موجود عنوان کرد.انتظار می‌رود وزیران دولت روحانی در این چند روز باقی مانده از دوره وزارت، پاسخ گوی این انتقادها باشند.