• از تعاونی محل کارش سه تا لپ‌تاپ قسطی خریده و خواسته زرنگی‌ کنه گرونتر بفروشه به فامیل، نمی‌دونم چی شده تو قسطاش مونده، یک‌هفته‌س دهن منو پارکت کرده که بیس‌میلیون چیه؟ بده دیگه، میگم مسلمون ندارم به خدا، آخرش نوشت شرف نداری که برادر مومنت تو تنگناست و کمکش نمی‌کنی.
    #