• مازیار ناظمی   maziaran@

    1400/05/30 ساعت 14:39

    چاپ دوم کتاب جنگ ذهنیت‌ها برای تغییر عینیت‌ها
    کتابی برای آشنایی با ساز وکار رادیو و tv بی بی سی فارسی است
    نظر آدم حسابی‌های رسانه در کتاب است از حسام الدین آشنا، یونس شکرخواه، مجید تفرشی تا ماشاالله شمس الواعظین و عنایت فانی
    این لینک تهیه کتاب است: