• مسعود عابدی   masoudabedi16@

    1400/05/30 ساعت 12:54

    بعضی نماینده‌های مجلس گفتن رأی اعتماد به وزرا باید مخفیانه باشه.
    منظورشون اینه اگه به یکی رأی مخالف دادن و طرف وزیر شد بعدا رانت و رشوه تعطیل نشه؟ اگه مخالفی که باید صراحتا وایسی و از حق مردم بدون ترس و تعارف دفاع کنی.
    #مجلس_انقلابی