• حسین جعفرزاده   Jz_hossein@

    1400/05/30 ساعت 13:29

    به نظر در مجموع از حیث عملکرد اجرایی و فنی و علمی برای تولید واکسن برکت بد عمل نشده آن هم برای کشوری مثل ایران
    اما این تبلیغات‌چی‌گری و شاید زیاده‌روی‌ها شیرینی این کار خوب و قابل تقدیر را در کام تلخ کرده و نگذاشته چندان شیرینی‌اش را احساس کنیم.