• باغ کتاب تهران   baghe_ketab@

    1400/05/30 ساعت 17:44

    «کتاب وقتی باز است ذهنی است که حرف می‌زند، وقتی بسته است دوستی است که به انتظار، وقتی فراموش می‌شود جانی است که می‌بخشاید، وقتی نابود شود، دلی است که می‌گرید!»

    برگرفته از کتاب «سور بز»، نوشته‌ی ماریو بارگاس یوسا، ترجمه‌ی عبدالله کوثری