• هدایت‌الله خادمی   Hedayatkhademi1@

    1400/05/30 ساعت 17:59

    جناب دکتر #نمکی وزیر محترم،تعداد #واکسن هایی که کشورهای دیگه به ما هدیه داده‌اند با آنچه شما تأمین کرده‌اید (چه خارجی چه داخلی)را مقایسه و اعلام فرمایید تا بهتر متوجه شوید وزارتتان چه کرده!!.نکنه کرونا در دنیا ریشه کن و سازندگان خط تولید تولید را هم عوض کنند،تا هنور هستند کاری کن