• کارشناسان می‌گفتند راه حل ریشه‌ای مشکلات #ایران از جمله #تورم تا حد زیادی به حل مسایل سیاست خارجی و رفع #تحریم‌ها بستگی دارد. جریان افراطی القا می‌کرد مشکل #روحانی و مدیریت دولت اوست.دولت جوان و انقلابی راهگشاست. ۱۷ روزه پس از ریاست جمهوری #رییسی #دلار از ۲۳ به ۲۷ رسید و..‌‌..