• میگه در آمریکا ۴طبقه می‌سازیم و تا۶طبقه هم میشه ساخت(یعنی استانداردهای ساخت و ساز اونجا رو گرفته)
    مسئول وطنی ما میگه فعلا مجوز یک طبقه رو دادیم و باید بررسی بیشتری انجام بدیم.
    حالا چه بررسی میخوان انجام بدن یه طرف، اینکه اینا چرا ۳ طبقه ساختن یه طرف.
    تراژدی-کمدی به نام #مجوز!