• عزیزاله زرگران   Zargaraan@

    1400/05/29 ساعت 22:31

    جبر جغرافیایی بد تراست یا جبر تاریخی؟
    وقتی هر دوباهم اتفاق بیفتد بد‌تر از بد‌تر است.