• حسین جعفرزاده   Jz_hossein@

  1400/05/29 ساعت 21:58

  جایی در صحیفه امام سجاد علیه‌السلام می‌فرمایند؛

  الهی ما عصیتک حین عصیتک
  وقتی گناه کردم، سرکش نشدم‌ها

  بل غلبنی الهوای
  بلکه شهوت‌ها بر من غلبه کرد

  و انا بربوبیتک جاهد و بتوحیدک معترف
  وگرنه من همه جا گفته‌ام که شما خدایی و حرف، حرف شماست!

  #آخدا