• شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

    1400/05/29 ساعت 21:44

    اساتید حوزه بین‌الملل لطفا راهنمایی بفرمایید:
    پیشروی سریع طالبان و تسلط بر بخش زیادی از افغانستان، سپس شروع مقاومت و تهییج قوم‌های مخالف پشتون، برای رسیدن به صلحی مبتنی بر استقرار دو حکومت نیست؟
    با این روش مردم راحت‌تر راضی به تفکیک نمی‌شوند؟