• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1400/05/29 ساعت 07:05

    از آقایان رئیسى، رئیس شورایعالى امنیت ملى و اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا درخواست می‌کنم موضوع #حصر غیرقانونی آقایان موسوی و‌کروبی و خانم رهنورد را به سرعت در دستور کار خود قرار داده و نسبت به رفع آن اقدام عاجل نمایند و چنانچه نمی‌خواهند یا نمی‌توانند، علت آن را برای مردم توضیح دهند.