• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1400/05/29 ساعت 15:32

    ایران خروج آمریکا از افغانستان را فرصت می‌بیند؟

    المانیتور: پس از دو دهه حضور نظامی آمریکا در مرز شرقی ایران، جمهوری اسلامی از بازگشت دولت تحت رهبری طالبان در افغانستان ناراضی نیست.

    https://t.me/persiangulfstudies/۴۱۲۵۸…

    #Iran #Afghanistan #Taliban #Terrorism