• شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

    1400/05/29 ساعت 15:52

    ولی یادم میمونه که امسال حتی یکی از شما برام نذری نیاوردید.
    بی‌معرفتی‌که شاخ و دم نداره.