• سعید صدرائیان   saeed_sadraeian@

    1400/05/29 ساعت 22:17

    یکی تو خبر ۲۲ شبکه سه نبود که حواسش باشه توی گزارش یوسف سلامی تصویر و چهره این بچه‌های معصوم (که توی تصاویر اصلی مات شدند) توی آینه معلومه؟