• مصطفی تقی پور   taghipour_1988@

    1400/05/29 ساعت 15:10

    کشور‌های استعمارگر به واسطه دمیدن در آتش جنگ و نفاق #افغانستان، آن هم به مدت چندیدن ده، خیلی به این کشور بدهکارند.
    اگر شاید دینشان چیزی بجز اسلام بود با آنها جور دیگری رفتار میشد.
    حالا کشوری ویران،مردمانی نا امید،کودکانی بی سرپناه،و جنگ هایی در انتظار.