• در حالیکه عده زیادی مشغول کرونا ،محرم،افغانستان و واکسن هستند و به درستی تو این حوزه‌ها نگرانی دارند اما نگرانی من بیانیه سه کشور اروپایی هست.
    پشت این بیانیه کوهی از حوادث عجیب و غریب و حتی ناخوشایند انتظارمون رو میکشه.
    امیدوارم عقلا کاری کنن
    #برجام
    #منشور_هفت
    #تحریم