• یکی از وزارتخونه‌ها تعداد خدماتی که به مردم میده رو برای گرفتن بودجه و ساختار،به سازمان اداری و استخدامی ۹۰۰ عنوان اعلام کرده.
    ۶۰۰ تا از ۹۰۰ عنوان خدمتش هم مجوزه.
    جالبه که به ما،حدود ۲۰۰ تا مجوز اعلام کرده.
    فکر کنم خوباش رو سوا کردن
    پ.ن:یکشنبه گزارش به نهادهای نظارتی ارسال میشه