• میکائیل دیانی   mikaeeldayani@

    1400/05/28 ساعت 00:45

    نصب یک فرمانده نظامی توسط ولی فقیه و فرماندهی کل قوا که اینقدر شلوغ بازی نداره وقتی ما برای تعیین و کشف ولی فقیه در #خبرگان_رهبری از برادران #اهل_سنت نماینده داریم!؛ دیگه این از اون که بالاتر نیست!