• عاشورا آینهٔ تمام نمای خیر و شر است و کربلا خطی میان مردان و نامردان روزگار …
    و این نام #حسین(ع) است که کشتی نجات در این طوفان بی انتهاست.

    سلام بر خون خدا
    #Hussain