• مصطفی تقی پور   taghipour_1988@

    1400/05/28 ساعت 11:18

    بعد از اتفاقاتی که برای @IRANHOSTCOM افتاد انتظار داشتیم بتونن کاری برای برگردوندن وب سایت‌ها و سرویس‌های از دست رفته انجام بدند. متاسفانه یا به دلیل ضعف تیم فنی یا به دلیل گستردگی حمله‌ای که بهشون انجام شده نتونستن کاری انجام بدهند. در شرایط بحرانی که عیار مجموعه مشخص میشه!